Close

ZARZĄDZANIE WIELOKULTUROWĄ SZKOŁĄ, INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW

Pomagamy w tworzeniu i wdrażaniu systemu zarządzania wielokulturową szkołą, którego celem jest szkoła międzykulturowa.

 • prowadzimy autorskie warsztaty na temat zarządzania wielokulturowością w szkole dla dyrektorów szkół
 • prowadzimy szkolenia i konsultacje dla nauczycieli na temat pracy w szkole wielokulturowej
 • wprowadzamy do szkół asystentów kulturowych
 • prowadzimy superwizje dla asystentów kulturowych
 • organizujemy lekcje języka polskiego jako obcego
 • prowadzimy warsztaty adaptacyjne dla uczniów cudzoziemskich

 realizujemy zajęcia i imprezy integracyjne w szkołach wielokulturowych.

Projekt Poznajmy się - Lesznowola Gminą wielu kultur
 • Projekt zrealizowaliśmy w partnerstwie z Gminą Lesznowola oraz Fundacją Edukacji Międzykulturowej. Ponieważ w każdej ze szkół na terenie gminy Lesznowola uczą się cudzoziemcy, to w każdej ze szkół zachodzą procesy wielokulturowe pomiędzy Polakami a imigrantami. Zadaniem naszego projektu było wsparcie tych procesów. Działania nasze  zakładały interakcję pomiędzy obiema grupami, której celem było budowanie dialogu międzykulturowego. Projekt w całości był poświęcony wzmocnieniu aktywnego udziału zarówno cudzoziemców jak i Polaków w proces integracji.  Był to pierwszy zaplanowany przez nas etap wspierania tego procesu w szkołach z gminy Lesznowola.

  Co zrobiliśmy w ramach projektu?

  • Przeprowadziliśmy cykl szkoleń „Kompetencje międzykulturowe w wielokulturowej szkole” dla ponad 100 nauczycielek i nauczycieli
  • Przeprowadziliśmy kilkaset godzin warsztatów międzykulturowych dla uczniów i uczennic z klas 0-6 z 5 szkół na terenie gminy
  • Opracowaliśmy i wydaliśmy poradnik szkolny dla uczniów i uczennic z Chin i z Wietnamu, którzy rozpoczynają naukę w polskiej szkole.
  Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
Poznajmy się - szkolenie dla nauczycieli
Poznajmy się - warsztaty dla dzieci
Poznajmy się - warsztaty dla dzieci3
Poznajmy się - warsztaty dla dzieci2