Close

ZARZĄDZANIE WIELOKULTUROWĄ SZKOŁĄ, INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW

Pomagamy w tworzeniu i wdrażaniu systemu zarządzania wielokulturową szkołą, którego celem jest szkoła międzykulturowa.

 • prowadzimy autorskie warsztaty na temat zarządzania wielokulturowością w szkole dla dyrektorów szkół
 • prowadzimy szkolenia i konsultacje dla nauczycieli na temat pracy w szkole wielokulturowej
 • wprowadzamy do szkół asystentów kulturowych
 • prowadzimy superwizje dla asystentów kulturowych
 • organizujemy lekcje języka polskiego jako obcego
 • prowadzimy warsztaty adaptacyjne dla uczniów cudzoziemskich

 realizujemy zajęcia i imprezy integracyjne w szkołach wielokulturowych.

Projekt Pracownia językowo - kulturowa
 • Od grudnia 2015 do czerwca 2016 roku realizowaliśmy projekt „Pracownia językowo-kulturowa”. Projekt skierowany był do Zespołu Szkół Publicznych w Mrokowie i był kontynuacją oraz uzupełnieniem podjętych przez nas wcześniej działań. Szkoła ta jest szkołą wielokulturową, a tym samym wyjątkową na mapie polski, gdyż procent uczniów cudzoziemskich spośród wszystkich uczniów to 13%, a na podstawie danych ze szkoły liczba uczniów cudzoziemskich wciąż rośnie. W takich warunkach niezbędne stają się systematyczne działania skierowane zarówno do uczniów pochodzenia azjatyckiego, których celem jest zdobycie umiejętności funkcjonowania w środowisku odmiennym kulturowo (umiejętności językowo-kulturowych) jak i środowiska szkolnego otwartego na integrację i integrującego się. Zaplanowane przez nas działania skierowane tym razem były bezpośrednio do uczniów cudzoziemskich oraz pośrednio do nauczycieli i uczniów polskich. Co zrobiliśmy w ramach projektu?
  • przeprowadziliśmy cykl 40 warsztatów językowo – akulturacyjnych dla uczniów z Chin i z Wietnamu
  • zakupiliśmy do biblioteki szkolnej słowniki polsko – chińskie, słowniki polsko – wietnamskie, oraz książki do nauki języka polskiego jako polskiego
  • zakupiliśmy do biblioteki szkolnej książki związane z tematyką wielokulturowości oraz edukacji międzykulturowej
  • wydaliśmy publikację wspierającą naukę języka polskiego o elementy kultury polskiej dla uczniów cudzoziemskich, podejmujących naukę w polskiej szkole

  Projekt był współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji i budżetu państwa.

Warsztaty językowo-akulturacyjne5
Warsztaty językowo-akulturacyjne3
Warsztaty językowo-akulturacyjne2
Warsztaty językowo-akulturacyjne1
Warsztaty językowo-akulturacyjne6
Warsztaty językowo-akulturacyjne4
Warsztaty językowo-akulturacyjne7