Close

ZARZĄDZANIE WIELOKULTUROWĄ SZKOŁĄ, INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW

Pomagamy w tworzeniu i wdrażaniu systemu zarządzania wielokulturową szkołą, którego celem jest szkoła międzykulturowa.

 • prowadzimy autorskie warsztaty na temat zarządzania wielokulturowością w szkole dla dyrektorów szkół
 • prowadzimy szkolenia i konsultacje dla nauczycieli na temat pracy w szkole wielokulturowej
 • wprowadzamy do szkół asystentów kulturowych
 • prowadzimy superwizje dla asystentów kulturowych
 • organizujemy lekcje języka polskiego jako obcego
 • prowadzimy warsztaty adaptacyjne dla uczniów cudzoziemskich

 realizujemy zajęcia i imprezy integracyjne w szkołach wielokulturowych.

Wielokulturowa szkoła w gminie Lesznowola

Wielokulturowa szkoła w gminie Lesznowola - asystentka kulturowa
Wielokulturowa szkoła w gminie Lesznowola - superwizja dla asystentów kulturowych
Wielokulturowa szkoła w gminie Lesznowola - szkolenie prawne dla nauczycieli 2
Wielokulturowa szkoła w gminie Lesznowola - szkolenie dla nauczycieli i asystentów kulturowych 2
Wielokulturowa szkoła w gminie Lesznowola - szkolenie dla nauczycieli i asystentów kulturowych 1
Wielokulturowa szkoła w gminie Lesznowola - szkolenie dla nauczycieli i asystentów kulturowych 4
Wielokulturowa szkoła w gminie Lesznowola - warsztaty akulturacyjne dla uczniów 2
Wielokulturowa szkoła w gminie Lesznowola - warsztaty akulturacyjne dla uczniów 4
Wielokulturowa szkoła w gminie Lesznowola - warsztaty akulturacyjne dla uczniów 5
 • Od lutego 2014 roku do końca czerwca 2015 roku, w Zespole Szkół Publicznych w Mrokowie (gmina Lesznowola) w partnerstwie z gminą Lesznowola, zrealizowaliśmy projekt wpierający zarządzanie wielokulturowością w szkole pt. „Wielokulturowa szkoła w Gminie Lesznowola”. Jego celem było wsparcie integracji uczniów i uczennic cudzoziemskich, przede wszystkim pochodzących z Chin i Wietnamu w polskiej szkole w Mrokowie. Działania projektu skierowaliśmy właśnie do szkoły w Mrokowie, ponieważ aż ok 13% uczniów i uczennic tej szkoły pochodzi z Chin i z Wietnamu. Zróżnicowane kulturowe społeczności szkolnej cechuje złożoność relacji między wszystkimi ich członkami. Dlatego też nasze działania skierowaliśmy zarówno do uczniów, rodziców oraz nauczycieli i pracowników szkoły. Co zrobiliśmy w ramach projektu?
  • wprowadziliśmy do szkoły asystentów kulturowych
  • przeprowadziliśmy cykl konsultacji z zakresu wielokulturowości w szkole dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły
  • zorganizowaliśmy 500 godzin dodatkowego języka polskiego jako obcego dla uczniów i uczennic cudzoziemskich
  • przeprowadziliśmy szkolenia dla nauczycieli i asystentów kulturowych zwiększające kompetencje interkulturowe personelu szkoły
  • przetłumaczyliśmy dokumenty szkolne na języki chiński i język wietnamski
  • zrealizowaliśmy cykl superwizji – będących wsparciem psychologiczno-pedagogicznym dla asystentów kulturowych
  • zorganizowaliśmy forum nauczycielskie, którego celem było pogłębienie wiedzy i zwiększenie umiejętności służących wypracowaniu strategii wielokulturowej szkoły
  • przeprowadziliśmy cyk 20 warsztatów akulturacyjnych dla uczniów obcokrajowców
  • przeprowadziliśmy szkolenia prawne dla nauczycieli i nauczycielek „Prawa ucznia cudzoziemskiego w polskiej szkole”
  • zorganizowaliśmy spotkania informacyjne dla wszystkich rodziców
  Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

zobacz pozostałe projekty