Close

EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Warszawa to My

Projekt Warszawa to My otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu: Dziedzictwo kulturalne i współczesna tożsamość Warszawy ogłoszonym przez: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Kultury. W ramach projektu współpracujemy z Zespołem Szkół Lauder-Morasha oraz Otwartą Kolonią – filią Wolskiego Centrum Kultury. Od maja 2018 roku, odbywa się  cykl działań artystyczno edukacyjnych, […]

Read More

Dzieci świata (edycja I, II i III)

Celem projektu było przedstawienie dzieciom różnorodności kulturowej świata, budowanie wśród dzieci postawy tolerancji i otwartości, wzrost zainteresowania otaczającą dzieci rzeczywistością wielokulturową oraz zwrócenie uwagi na fakt, że dzieci są ważnym ogniwem w każdej kulturze i w każdej społeczności. Dzieci, uczestnicząc w zróżnicowanych zabawach, poznawały między innymi tradycyjne święta, stroje, bajki […]

Read More

Świadomość międzykulturowa elementem edukacji obywatelskiej najmłodszych

Celem projektu było kształtowanie u najmłodszych postaw otwartości i tolerancji. Świadomość międzykulturowa elementem edukacji obywatelskiej był to cykl zajęć dla kilkuset warszawskich przedszkolaków, które w atrakcyjnej formie przybliżały im bogactwo kulturowe świata. Bajki i legendy, taniec i muzyka, obrazy, zapachy i smaki oswajały dzieci z najbliższymi sąsiadami Polski i mniejszościami […]

Read More

W poszukiwaniu śladów wielokulturowej Warszawy

Celem projektu było przedstawienie 100 warszawskim przedszkolakom mniejszości etnicznych i narodowych mieszkających w Polsce. Poprzez udział w cyklu warsztatów kształtowaliśmy warszawską tożsamości u dzieci, rozwój otwartości wobec odmienności kulturowej, a także integrowaliśmy dzieci  z przedstawicielami wybranych mniejszości. Co zrobiliśmy w ramach projektu? przeprowadziliśmy w sumie 30 godzin warsztatów międzykulturowych Zorganizowaliśmy […]

Read More

Wielokulturowa Polska

Projekt zrealizowaliśmy we współpracy z Zespołem Szkół Lauder-Morasha oraz Lauder e-Learning Schools. Wspierając ideę “Polska dla wszystkich”, chcieliśmy i chcemy współtworzyć kraj tolerancyjny, otwarty na wszystkich i na całe bogactwo różnorodności. W ramach projektu zorganizowaliśmy akcję, której  uczestnicy umieszczali na portalu Facebook – na profilu Wielokulturowa Polska zdjęcia miejsc, ludzi, […]

Read More

Wielokulturowa Warszawa kiedyś i dziś – śladami warszawskich przodków

Projekt obejmował cykl warsztatów dla warszawskich przedszkolaków. Celem warsztatów był rozwój wrażliwości kulturowej  u dzieci z warszawskich przedszkoli. Poprzez udział w różnorodnych formach warsztatów, dzieci poznawały wielokulturowość Warszawy i jej mieszkańców. Co zrobiliśmy w ramach projektu? przeprowadziliśmy cykl w sumie 20 godzin warsztatów z zakresu edukacji międzykulturowej zorganizowaliśmy 4 spotkania […]

Read More

Kamienice Ja’akova

Projekt zrealizowany był z inicjatywy Fundacji Świat na Wyciągnięcie Ręki w partnerstwie z Muzeum Historii Żydów Polskich, Prywatnym Przedszkolem Lauder-Morasha, Lauder e-Learning Schools i Centrum Społeczności Żydowskiej JCC Warszawa. Celem projektu była nauka wspólnej polsko-żydowskiej historii, zrozumienie przedwojennego wielokulturowego dziedzictwa Warszawy. Dzieci polskie i żydowskie biorące udział w projekcie, przez […]

Read More

Klub Małego Podróżnika

Klub Małego Podróżnika to cykl warsztatów międzykulturowych dla dzieci w wieku 5-6 lat ukazujących kultury wybranych państw świata. Każde dziecko biorące udział w warsztatach otrzymuje swój własny paszport, w którym kolekcjonuje pieczątki z krajów odwiedzanych w trakcie zajęć. Głównym celem projektu jest rozwój wrażliwości kulturowej dzieci oraz zainteresowanie ich różnorodnością […]

Read More

Edukacja

Edukacja wpis test Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum […]

Read More