Close

EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Prowadzimy działania wspierające rozwój wrażliwości i kompetencji kulturowych u dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach na terenie Polski.  

 • prowadzimy autorskie warsztaty z zakresu edukacji międzykulturowej
 • prowadzimy warsztaty pokazujące różnorodność kulturową świata
 • tworzymy materiały edukacyjne z zakresu edukacji międzykulturowej
 • prowadzimy szkolenia i konsultacje dla nauczycieli z zakresu edukacji międzykulturowej
 • wydajemy publikacje inspirujące do poznawania innych kultur
Dzieci świata (edycja I, II i III)
 • Dzieci świata (edycja I, II i III)

  Celem projektu było przedstawienie dzieciom różnorodności kulturowej świata, budowanie wśród dzieci postawy tolerancji i otwartości, wzrost zainteresowania otaczającą dzieci rzeczywistością wielokulturową oraz zwrócenie uwagi na fakt, że dzieci są ważnym ogniwem w każdej kulturze i w każdej społeczności. Dzieci, uczestnicząc w zróżnicowanych zabawach, poznawały między innymi tradycyjne święta, stroje, bajki i historie z różnych kontynentów, poznawały piosenki i tańce śpiewane przez dzieci w Afryce, Azji czy Ameryce Południowej. Podczas zajęć dzieci miały również okazję poznać obcokrajowców, którzy związali się z Polską.

  Co zrobiliśmy w ramach projektu?

  • przeprowadziliśmy cykl warsztatów dla 500 dzieci w wieku przedszkolnym.
  • opracowaliśmy scenariusze warsztatów zajęć międzykulturowych dla dzieci

  Projekt był współfinansowany przez m.st. Warszawa

zobacz pozostałe projekty