Close

ROZWÓJ WOLONTARIATU

Celem naszych działań skierowanych do wolontariuszy jest profesjonalne wsparcie rozwojowe wolontariuszy i stworzenie dobrego środowiska do rozwoju wolontariatu.

 • prowadzimy szkolenia dla wolontariuszy z zakresu komunikacji międzykulturowej
 • prowadzimy szkolenia przygotowujące wolontariuszy do realizacji działań wolontariackich
 • wspieramy wolontariuszy w  realizacji autorskich pomysłów
 • włączamy wolontariuszy w realizowane przez nas projekty


Zrealizowane projekty z zakresu rozwoju wolontariatu

Akademia Wolontariatu

Projekt Akademia Wolontariat był przestrzenią dla 9 młodych ludzi – wolontariuszy – do rozwoju osobistego. Udział w projekcie dał wolontariuszom możliwość nabywania nowych i rozwijania posiadanych kompetencji. Umożliwił również rozwój umiejętności w praktyce poprzez współprowadzenie warsztatów dla młodzieży w szkołach. Celem głównym projektu Akademia Wolontariatu było profesjonalne wsparcie rozwojowe wolontariuszy i stworzenie dobrego środowiska do rozwoju wolontariatu.

Co zrobiliśmy w ramach projektu?

 • przeprowadziliśmy szkolenie przygotowujące do prowadzenia warsztatów
 • przeprowadziliśmy sesję impro dla wolontariuszy
 • przeprowadziliśmy 10 godzin warsztatów w szkołach – „Z wolontariatem dookoła świata” dla 261 uczniów

 

Brave Kids Warszawa

Od 2013 roku realizację projektu wspiera duża grupa wolontariuszy. Animują gry i zabawy z dziećmi z różnych stron świata, pomagają im w czasie przerw na posiłki, pomagają im poruszać się po mieście, asystują instruktorom artystycznym, ale też kręcą filmy, robią zdjęcia, organizują zwiedzanie miasta. Kilka osób pełni również funkcje liderów wolontariuszy organizujących i nadzorujących pracę pozostałych wolontariuszy.

Co robimy w ramach projektu?

 • przy każdej edycji projektu szkolenia przygotowujące wolontariuszy do pracy w projekcie Brave Kids Warszawa
 • organizujemy spotkania integracyjne dla wolontariuszy
 • włączamy wolontariuszy w działania promujące projekt
 • umożliwiamy realizację własnych pomysłów na działania wolontariackie (stworzenie filmu dokumentalnego, wystawa zdjęć, zwiedzanie miasta)