Close

ROZWÓJ ZAWODOWY I OSOBISTY OSÓB Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACJI

Nasze działania polegają na wielostronnym wsparciu we wdrożeniu na rynek pracy w Polsce osób z doświadczeniem migraccji oraz zarządzanie karierami osób zatrudnionych i szukających nowych wyzwań zawodowych, w tym osób planujących wyjazd za granicę.

Swoje działania kierujemy do:

 • prowadzimy warsztaty społeczno – aktywizacyjne
 • prowadzimy warsztaty i szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji międzykulturowej
 • prowadzimy indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
 • przeprowadzamy diagnozy za pomocą testów psychologicznych (np. test PPA, profil zawodowy metodą Thomas International)
 • udzielamy kompleksowej informacji zwrotnej oraz wskazania obszarów do rozwoju
 • organizujemy spotkania eksperckie ze specjalistami i praktykami rynku pracy
 • prowadzimy szkolenia i konsultacje dla specjalistów, firm oraz pracowników z zakresu:
  • pracy z klientem odmiennym kulturowo
  • przygotowanie zespołu do pracy w zespole różnorodnym kulturowo
  • adaptacja pracownika cudzoziemskiego w polskich realiach
  • treningi relokacyjne dla osób wyjeżdzających do pracy za granicę
Kompetencja międzykulturowa – pierwszy krok na globalnej ścieżce pracy – zajęcia dla młodzieży licealnej

Projekt powstał z głębokiego przekonania, że zespół umiejętności pozwalający na sprawne funkcjonowanie w środowisku międzykulturowym jest dziś potrzeby wszystkim. Uznaliśmy, że warto kompetencję międzykulturową, a więc umiejętność komunikacji, współpracy, budowania relacji należy rozwijać u licealistów, którzy niebawem staną na progu wejścia na ścieżkę zawodową. Projekt obejmował cykl warsztatów podzielonych  na bloki tematyczne (komunikacja międzykulturowa, praca w zespole wielokulturowym, zarządzanie międzykulturowe, projekt międzykulturowy).  

Co zrobiliśmy w ramach projektu?

 • przeprowadziliśmy 60 godzin warsztatów dla młodzieży
 • przeszkoliliśmy 90 uczestników