Close

ROZWÓJ ZAWODOWY I OSOBISTY OSÓB Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACJI

Nasze działania polegają na wielostronnym wsparciu we wdrożeniu na rynek pracy w Polsce osób z doświadczeniem migraccji oraz zarządzanie karierami osób zatrudnionych i szukających nowych wyzwań zawodowych, w tym osób planujących wyjazd za granicę.

Swoje działania kierujemy do osób z doświadczeniem migracji, uchodźczyń/uchodźców, migrantek/migrantów, Polek /Polaków, aktywistek/aktywistów społecznych, wolontariuszek/wolontariuszy, pracowników firm, instytucji i innych osób zainteresowanych działaniami integracyjnymi wspierającymi aktywność na rynku pracy.

  • prowadzimy warsztaty integracyjno – aktywizacyjne wykorzystaniem aktywnych technik arteterapeutycznych, coachingowych i nowoczesnych technik trenerskich,
  • prowadzimy grupowe spotkania wspierające integrację w kontekście rynku pracy dla osób z doświadczeniem migracji
  • prowadzimy warsztaty i szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji międzykulturowej
  • prowadzimy indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
  • prowadzimy indywidualne i grupowe sesje coachingowe
  • udzielamy kompleksowej informacji zwrotnej oraz wskazania obszarów do rozwoju
  • organizujemy spotkania eksperckie ze specjalistami i praktykami rynku pracy

Koordynatorka działu: Iwona Cichowicz

Kontakt: +48 602 536 705

e-mail: iwona.cichowicz@swiaty.org.pl

Kompetencja międzykulturowa – pierwszy krok na globalnej ścieżce pracy – zajęcia dla młodzieży licealnej

Projekt powstał z głębokiego przekonania, że zespół umiejętności pozwalający na sprawne funkcjonowanie w środowisku międzykulturowym jest dziś potrzeby wszystkim. Uznaliśmy, że warto kompetencję międzykulturową, a więc umiejętność komunikacji, współpracy, budowania relacji należy rozwijać u licealistów, którzy niebawem staną na progu wejścia na ścieżkę zawodową. Projekt obejmował cykl warsztatów podzielonych  na bloki tematyczne (komunikacja międzykulturowa, praca w zespole wielokulturowym, zarządzanie międzykulturowe, projekt międzykulturowy).  

Co zrobiliśmy w ramach projektu?

  • przeprowadziliśmy 60 godzin warsztatów dla młodzieży
  • przeszkoliliśmy 90 uczestników