Close

18 grudnia 2017

Nagroda Złote Wachlarze 2017

Serdecznie gratulujemy Szkole w Mrokowie nagrody Złote Wachlarze 2017 za działania na rzecz wielokulturowości w szkole.

Z dumą przypominamy nasze działania realizowane w ZSP w Mrokowie.

Nasza Fundacja od roku 2013 dzięki współpracy międzysektorowej pomiędzy Gminą Lesznowola, ZSP w Mrokowie oraz naszą Fundacją, tworzyła i wdrażała system zarządzania wielokulturowością w szkole. W ramach naszych działań zrealizowaliśmy 5 projektów na rzecz edukacji i integracji uczniów cudzoziemskich w szkole w Mrokowie.

 • Wprowadziliśmy do szkoły asystentów kulturowych i zapewniliśmy im superwizje
 • Przeprowadziliśmy cykl szkoleń z zakresu kompetencji międzykulturowych dla wszystkich nauczycieli i nauczycielek
 • Przeprowadziliśmy kilkaset godzin warsztatów międzykulturowych dla uczniów i uczennic
 • Opracowaliśmy i wydaliśmy poradnik szkolny dla uczniów cudzoziemskich
 • Przez ponad rok prowadziliśmy konsultacje z zakresu edukacji uczniów cudzoziemskich dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły
 • Zorganizowaliśmy w latach 2014-2015 500 godzin dodatkowego języka polskiego dla uczniów cudzoziemskich
 • Przetłumaczyliśmy wszystkie dokumenty szkolne na język chiński i wietnamski
 • W latach 2014-2016 prowadziliśmy warsztaty językowo – akulturacyjne dla uczniów z Chin i Wietnamu
 • Organizowaliśmy spotkania informacyjne i adaptacyjne dla rodziców uczniów z Chin i Wietnamu
 • Zakupiliśmy do biblioteki szkolnej słowniki językowe oraz książki do nauki języka polskiego, a także książki związane z tematyką wielokulturowości i edukacji międzykulturowej
 • Stworzyliśmy wspólnie z młodzieżą ze szkoły w Mrokowie grę wspierającą naukę języka polskiego dla uczniów z Chin i Wietnamu
 • Zorganizowaliśmy warsztaty fotograficzne dla gimnazjalistów w trakcie ferii zimowych
 • Zorganizowaliśmy wystawę fotografii, imprezę integracyjną, fora nauczycielskie
 • Wydaliśmy publikację wspierającą naukę języka polskiego o elementy kultury polskiej dla uczniów cudzoziemskich PRACOWNIAJEZYKOWA_CWICZENIA_NET
 • Na bazie zdobytych doświadczeń, wiedzy merytorycznej psychologów międzykulturowych tworzących Fundację Świat na Wyciągnięcie Ręki, opracowaliśmy we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji poradnik „Międzykulturowość w szkole”. Miedzykulturowosc_w_szkole

O naszych projektach można również przeczytać na naszej stronie oraz na stronie szkoły w Mrokowie.

https://zspmrokow.pl/2015-11-06-17-52-26/2015-11-06-17-56-41