Close

EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Prowadzimy działania wspierające rozwój wrażliwości i kompetencji kulturowych u dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach na terenie Polski.  

 • prowadzimy autorskie warsztaty z zakresu edukacji międzykulturowej
 • prowadzimy warsztaty pokazujące różnorodność kulturową świata
 • tworzymy materiały edukacyjne z zakresu edukacji międzykulturowej
 • prowadzimy szkolenia i konsultacje dla nauczycieli z zakresu edukacji międzykulturowej
 • wydajemy publikacje inspirujące do poznawania innych kultur
Świadomość międzykulturowa elementem edukacji obywatelskiej najmłodszych
 • Świadomość międzykulturowa elementem edukacji obywatelskiej najmłodszych

  Celem projektu było kształtowanie u najmłodszych postaw otwartości i tolerancji. Świadomość międzykulturowa elementem edukacji obywatelskiej był to cykl zajęć dla kilkuset warszawskich przedszkolaków, które w atrakcyjnej formie przybliżały im bogactwo kulturowe świata. Bajki i legendy, taniec i muzyka, obrazy, zapachy i smaki oswajały dzieci z najbliższymi sąsiadami Polski i mniejszościami narodowymi zamieszkującymi nasz kraj. Zajęcia prowadzono w sześciu warszawskich przedszkolach. Dzieci zapoznawały się podczas zajęć z kulturami: Żydowską, Romską, Litewską, Białoruską, Ukraińską, Rosyjską, Czeską i Słowacką. Oprócz zajęć warsztatowych dzieci wzięły udział w audycjach muzycznych, na temat muzyki wybranych kultur.

  Co zrobiliśmy w ramach projektu?

  • przeprowadziliśmy około 80 godzin warsztatów międzykulturowych dla około 300 dzieci
  • przeprowadziliśmy 8 audycji muzycznych
  • opracowaliśmy 8 scenariuszy warsztatów międzykulturowych dla dzieci

  Projekt był współfinansowany przez m.st. Warszawa.

zobacz pozostałe projekty