Close

EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Prowadzimy działania wspierające rozwój wrażliwości i kompetencji kulturowych u dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach na terenie Polski.  

 • prowadzimy autorskie warsztaty z zakresu edukacji międzykulturowej
 • prowadzimy warsztaty pokazujące różnorodność kulturową świata
 • tworzymy materiały edukacyjne z zakresu edukacji międzykulturowej
 • prowadzimy szkolenia i konsultacje dla nauczycieli z zakresu edukacji międzykulturowej
 • wydajemy publikacje inspirujące do poznawania innych kultur
W poszukiwaniu śladów wielokulturowej Warszawy
 • W poszukiwaniu śladów wielokulturowej Warszawy

  Celem projektu było przedstawienie 100 warszawskim przedszkolakom mniejszości etnicznych i narodowych mieszkających w Polsce. Poprzez udział w cyklu warsztatów kształtowaliśmy warszawską tożsamości u dzieci, rozwój otwartości wobec odmienności kulturowej, a także integrowaliśmy dzieci  z przedstawicielami wybranych mniejszości.

  Co zrobiliśmy w ramach projektu?

  • przeprowadziliśmy w sumie 30 godzin warsztatów międzykulturowych
  • Zorganizowaliśmy dwa koncerty muzyczne „Wielokulturowa Warszawa”
  • Opracowaliśmy i wydaliśmy kolorowankę dla dzieci

  Projekt był współfinansowany przez m.st. Warszawa

zobacz pozostałe projekty