Close

28 września 2018

Warszawa to My

Projekt Warszawa to My otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu: Dziedzictwo kulturalne i współczesna tożsamość Warszawy ogłoszonym przez: Urząd Miasta Stołecznego WarszawyBiuro Kultury.

W ramach projektu współpracujemy z Zespołem Szkół Lauder-Morasha oraz Otwartą Kolonią – filią Wolskiego Centrum Kultury. Od maja 2018 roku, odbywa się  cykl działań artystyczno edukacyjnych, który ma również charakter integracyjny – biorą w nim udział dzieci i młodzież z różnych środowisk – w tym: mniejszość żydowska, społeczność migrancka, społeczność polska, a także warszawscy artyści migranci oraz seniorzy warszawscy.

Działania w ramach projektu:

  • warsztaty – spotkania z imigrantami mieszkający w Polsce
  • koncerty edukacyjne
  • wystawa zdjęć „warszawa to My”