Close

EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Prowadzimy działania wspierające rozwój wrażliwości i kompetencji kulturowych u dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach na terenie Polski.  

 • prowadzimy autorskie warsztaty z zakresu edukacji międzykulturowej
 • prowadzimy warsztaty pokazujące różnorodność kulturową świata
 • tworzymy materiały edukacyjne z zakresu edukacji międzykulturowej
 • prowadzimy szkolenia i konsultacje dla nauczycieli z zakresu edukacji międzykulturowej
 • wydajemy publikacje inspirujące do poznawania innych kultur
Wielokulturowa Polska
 • Wielokulturowa Polska

  Projekt zrealizowaliśmy we współpracy z Zespołem Szkół Lauder-Morasha oraz Lauder e-Learning Schools. Wspierając ideę “Polska dla wszystkich”, chcieliśmy i chcemy współtworzyć kraj tolerancyjny, otwarty na wszystkich i na całe bogactwo różnorodności. W ramach projektu zorganizowaliśmy akcję, której  uczestnicy umieszczali na portalu Facebook – na profilu Wielokulturowa Polska zdjęcia miejsc, ludzi, wydarzeń, związanych z kulturą mniejszości narodowych, etnicznych bądź cudzoziemców w Polsce.

  Co zrobiliśmy w ramach projektu?

  Projekt wykonany w ramach Konkursu Ministra Spraw Zagranicznych „POLSKA DLA WSZYSTKICH”

zobacz pozostałę projekty