Close

EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Prowadzimy działania wspierające rozwój wrażliwości i kompetencji kulturowych u dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach na terenie Polski.  

 • prowadzimy autorskie warsztaty z zakresu edukacji międzykulturowej
 • prowadzimy warsztaty pokazujące różnorodność kulturową świata
 • tworzymy materiały edukacyjne z zakresu edukacji międzykulturowej
 • prowadzimy szkolenia i konsultacje dla nauczycieli z zakresu edukacji międzykulturowej
 • wydajemy publikacje inspirujące do poznawania innych kultur
Wielokulturowa Warszawa kiedyś i dziś – śladami warszawskich przodków
 • Wielokulturowa Warszawa kiedyś i dziś – śladami warszawskich przodków
  Projekt obejmował cykl warsztatów dla warszawskich przedszkolaków. Celem warsztatów był rozwój wrażliwości kulturowej  u dzieci z warszawskich przedszkoli. Poprzez udział w różnorodnych formach warsztatów, dzieci poznawały wielokulturowość Warszawy i jej mieszkańców. Co zrobiliśmy w ramach projektu?
  • przeprowadziliśmy cykl w sumie 20 godzin warsztatów z zakresu edukacji międzykulturowej
  • zorganizowaliśmy 4 spotkania z przedstawicielami mniejszości żydowskiej w dwóch przedszkolach warszawskich
  • zorganizowaliśmy 2 wycieczki edukacyjne do synagogi Nożyków na ul. Twardej w Warszawie
  • przeprowadziliśmy zajęcia kulinarne dla 4 grup przedszkolnych
  • zorganizowaliśmy 2 koncerty muzyczne “Piosenki wielokulturowej Warszawy” dla przedszkolaków biorących udział w projekcie
  Projekt był współfinansowany przez m.st.Warszawa.
zobacz pozostałe projekty