Close

WSPARCIE POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

Podejmujemy działania wspierające Polonię i Polaków za granicą w utrzymywaniu więzi z Polską i Polakami oraz działania wspierające osoby powracające z emigracji.

 • prowadzimy autorskie warsztaty dla dzieci wspierające proces adaptacji kulturowej
 • prowadzimy szkolenia dla dorosłych wspierające proces adaptacji po powrocie z emigracji, radzenie sobie z powrotnym szokiem kulturowym
 • prowadzimy szkolenia dla rodziców na temat wspierania dzieci w procesie adaptacji kulturowej
 • prowadzimy szkolenia dla dorosłych na temat wykorzystania potencjału zdobytego za granicą w pracy i życiu osobistym
 • prowadzimy zajęcia z nauczania języka polskiego dla dzieci i młodzieży po powrocie do Polski
 • wprowadzamy do szkół asystentów kulturowych
 • prowadzimy szkolenia dla nauczycieli pracujących z uczniami powracającymi
 • nawiązujemy współpracę z Polonią za granicą
 • wydajemy publikacje dotyczące reemigracji

Projekt "(Z)Powrotem w Polsce"


(Z)Powrotem w Polsce - Forum
(Z)Powrotem w Polsce - spotkanie integracyjne
(Z)Powrotem w Polsce - warsztaty dla dzieci powracających4
(Z)Powrotem w Polsce - warsztaty dla dzieci powracających2
(Z)Powrotem w Polsce - warsztaty dla dzieci powracających
(Z)Powrotem w Polsce - warsztaty dla dzieci powracających3
(Z)Powrotem w Polsce - warsztaty dla osób powracających
(Z)Powrotem w Polsce - warsztaty dla dzieci powracających7
(Z)Powrotem w Polsce - warsztaty dla osób powracających2
(Z)Powrotem w Polsce - warsztaty dla dzieci powracających5
(Z)Powrotem w Polsce - warsztaty dla dzieci powracających6


Projekt „(Z)Powrotem w Polsce” służył wzmocnieniu więzi z Polską osób rozważających powrót do kraju po pobycie na emigracji oraz reemigrantów, którzy już powrócili. Naszym głównym celem było podniesienie standardów wsparcia dla Polaków powracających, w tym dzieci powracających i podejmujących naukę w polskich szkołach i przedszkolach oraz utrwalenie więzi z Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą, w tym przybliżenie zagadnień realnych powrotów. Projekt zrealizowaliśmy w partnerstwie z Fundacja Sto Pociech – grupą Powroty.


Co zrobiliśmy w ramach projektu?

 • nagraliśmy cykl audycji radiowych o reemigrantach i ich powrotach w Radio Warszawa
 • wzięliśmy udział w wizycie studyjnej w Irlandii, gdzie w trakcie spotkania z Polonią zapoznaliśmy się z jej potrzebami
 • przeprowadziliśmy 100 godzin indywidualnych konsultacje dla osób, które powróciły albo rozważały powrót z emigracji
 • zorganizowaliśmy spotkania integracyjne dla powracających służące wymianie doświadczeń
 • przeprowadziliśmy 3 warsztaty międzykulturowe dla dzieci powracających
 • opracowaliśmy i wydaliśmy ulotkę informacyjną dla szkół i przedszkoli, której celem było zwrócenie uwagi nauczycieli na problemy uczniów powracających
 • przeprowadziliśmy warsztaty dla rodziców dzieci powracających z emigracji (m.in. radzenie sobie z powrotnym szokiem kulturowym, wsparcie dziecka w przeżywaniu doświadczenia powrotu, wykorzystanie potencjału zdobytego za granicą)
 • zorganizowaliśmy Forum, w czasie którego wypracowano rekomendacje zmian w systemie edukacji w temacie reemigracji dzieci. W Forum uczestniczyli przedstawiciele Polonii z Wielkiej Brytanii i Irlandii, nauczyciele, przedstawiciele instytucji związanych z tematyką powrotów do Polski
 • opracowaliśmy publikację podsumowującą projekt (Z)Powrotem w Polsce

Projekt  był współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”