Close

ZARZĄDZANIE WIELOKULTUROWĄ SZKOŁĄ, INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW

Pomagamy w tworzeniu i wdrażaniu systemu zarządzania wielokulturową szkołą, którego celem jest szkoła międzykulturowa.

  • prowadzimy autorskie warsztaty na temat zarządzania wielokulturowością w szkole dla dyrektorów szkół
  • prowadzimy szkolenia i konsultacje dla nauczycieli na temat pracy w szkole wielokulturowej
  • wprowadzamy do szkół asystentów kulturowych
  • prowadzimy superwizje dla asystentów kulturowych
  • organizujemy lekcje języka polskiego jako obcego
  • prowadzimy warsztaty adaptacyjne dla uczniów cudzoziemskich

 realizujemy zajęcia i imprezy integracyjne w szkołach wielokulturowych.